Informácie k registrácii na túru a k platbe

Ako sa nahlásiť na túru?

Nahlásiť sa na túru možno dvomi spôsobmi:

Prvým spôsobom sa môžete nahlásiť na túru prostredníctvom internetovej stránky (ak nie ste registrovaný, musíte sa zaregistrovať), po kliknutí na sekciu Pripravované túry si vyberte túru o ktorú máte záujem a následne sa vám zobrazí popis túry a možnosť sa na ňu prihlásiť. Pri nahlasovaní je nutné vyplniť svoje meno a priezvisko napríklad: František Tóth

Druhým spôsobom je telefonát p. Kováčovi Petrovi, 0902 484 831, prípadne peterkovac888@gmail.com

Uprednostňujeme prvý spôsob, ktorý je ľahší ako pre vás tak i pre nás.


Ako vyplatiť túru?

Túru je možné vyplatiť nasledovne:

Prostredníctvom internet bankingu na účet KST Bánov (IBAN):SK97 0900 0000 0051 0825 7556.
Suma, v ktorej je zahrnutý poplatok za dopravu je uvedená pri danej túre, na ktorú sa chcete nahlásiť.
Pri platbe je potrebné zadať variabilný symbol s číslom vášho členského preukazu, príklad "1209999999"
a do poznámky napíšte číslo túry spolu s menom a priezviskom, príklad 1.tura_Frantisek Toth