Dospelý

25

Základné členské

študenti a dôchodcovia

16

od 62 do 69 rokov

dôchodcovia

14

dôchodcovia 70 rokov a viac

AKO ZAPLATIŤ

ČLENSKÉ POPLATKY

Kto chce byť členom nášho klubu aj v roku 2023 nech zaplatí príslušný členský poplatok na klubový účet v Slov. sporiteľni IBAN: SK97 0900 0000 0051 0825 7556 do konca februára 2023 . Na neskoršie prihlášky a úhrady už nebude reflektované.

Do poznámky platby napíš svoje meno a priezvisko a poznámku "členské 2023".
V prípade že si ešte v našom klube členom nebol (nový člen) pošli na môj mail kontaktné údaje ako meno priezvisko, narodenie, adresa, tel. kontakt.

Prosím dodržujte tento termín.

Kontakty