Uvod foto

Kontakt

Klub slovenských turistov Bánov (občianske združenie)

Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov

Mgr. Peter Kováč, Bánov - 0902 484 831, peterkovac888@gmail.com
(Predseda KST Bánov - štatutár)


Výkonný výbor:

Mgr. Eva Šimunková, Bánov - 0910 329 547, simunkova.eva@gmail.com
(Podpredseda KST Bánov)

Ondrej Šimunek, Bánov

Ľuboš Zajíček, Bánov

Adriana Bučíková, Bánov

Dáša Oremusová, Bánov

Ing. Ivan Černý, Bánov

Dušan Keméň, Bánov


Pokladník združenia:

Regina Rosivalová - 0902 595 525, regina.rosivalova@centrum.sk

Kontrolór združenia::

JUDr. Peter Packa - 0908 156 787

IČO: 42426651


Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľna, a.s.

číslo účtu (IBAN): SK9709000000005108257556