Uvod foto

Aktuality

Členské poplatky a príspevok 2% z daní

22. 01. 2018

Milí turisti,
dávam Vám do pozornosti, že sa blíži termín vyplatenia členských príspevkov do KST Bánov na rok 2018  Preto kto si chce obnoviť členstvo na aktuálny rok 2018, prípadne vie o ďalších záujemcoch, ktorí by sa chceli stať novými členmi, by som Vás chcel poprosiť o vyplatenie členského príspevku vo výške 20,- €. Členské je možné uhradiť nasledovne:
- v hotovosti do pokladne klubu, pokladníčke Regine Rosivalovej, bytom Malinovského 31, Bánov, t.č.0902 5959525
- bezhotovostne (prevodom) na účet KST Bánov, IBAN SK9709000000005108257556, do poznámky prevodu uveďte Vaše meno a priezvisko
Termín zaplatenia je do 31.1.2018. Upozorňujem, že po tomto termíne už nebude možné členské vyplatiť a členstvo z predchádzajúceho roku zaniká.


Naše občianske združenie bolo zaregistrované na 2 % z dane, preto je možné aj touto formou podporiť existenciu a fungovanie nášho klubu. Vyplnený formulár by sme poporsili odovzdať p. Rosivalovej alebo p. Kováčovej. Formulár je možné sťiahnuť po kliknutí TU. alebo na facebookovej stránke. V prípade problémov zašleme formulár na emailovú adresu.

Stiahnite si formulár vo formáte docx.